Épület automatizálás, épület felügyelet

Épület automatizálás, épület felügyelet Cégünk az épületautomatizálás területén komplex szolgáltatást kínál ügyfeleinek az er?sáramú rendszerekt?l kezdve az automatizált h?t?-, f?t?-, és szell?ztet? megoldásokon át egészen az egyedi adatgy?jtésig és távoli vezérlésig.

Munkaterületeink között az igényes családi házak épp úgy megtalálhatók, mint az irodaépületek, szállodák és üzemcsarnokok. A komplex szolgáltatás azonban nem csak az elvégzett munkák sokféleségét jelenti, hanem a teljes folyamat levezénylését is. Szolgáltatásaink között szerepel a tervezés, engedélyeztetés, dokumentálás, tanácsadás, projektvezetés, és más rendszerintegrációs szolgáltatások, egészen a szükséges szoftverek kifejlesztéséig.

Mindezekhez a munkákhoz els?sorban a SIEMENS és a WAGO cég termékeit használjuk és forgalmazzuk. A Siemens Synco vezérl?k mellett végrehajtó eszközöket és felügyeleti szoftvereket is kínálunk, mi több, ez utóbbiak terén gyakorlatilag bármilyen igényt ki tudunk elégíteni. A feladatok optimális megoldásához természetesen más gyártó megoldásait is használjuk. Az általunk forgalmazott és felhasznált eszközök mindig a legkorszer?bbek. Így többek között számos megoldásunk már rendelkezik eu.bac min?sítéssel, illetve megfelel ennek a szabványnak. Els?dleges célunk az ügyfél elvárásainak megfelel? költséghatékony, min?ségi rendszerek kivitelezése.

Az épület automatizálás mindazon tevékenységek és eszközök gy?jt? neve, melyek építészeti létesítmények m?ködésének, üzemeltetésének az automatizálását szolgálják. Alapvet? feladata az emberi tevékenységek egyszer?sítése, kiváltása. A célja legtöbbször a létesítmény használati komfortjának a növelése, illetve a gazdaságosabb üzemeltetés segítése. Épület felügyeletr?l akkor beszélünk, ha az automatika m?ködését folyamatosan vagy id?szakosan ember is ellen?rzi, illetve a m?ködés adatait felhasználják a létesítmény üzemeltetése során.

Mi automatizálható? Gyakorlatilag minden ember által m?ködtetett gép. Olyan feladatok is adódhatnak, ami már csak automatizálással oldható meg. Az automatizálási feladatok változatossága - az igények és a létesítmények függvényében – gyakorlatilag végtelen.

Az automatizálási rendszerek által használt eszközök két f? csoportba sorolhatók: vezérl?k és végrehajtó elemek. Az épület automatizálás legf?bb mozgató rugója az informatikai eszközök fejl?dése, mert ezek képezik a vezérl?k f? komponenseit. A vezérl?k kapacitásának növekedése és a nyílt rendszerek alkalmazásának lehet?sége gyakorlatilag bármilyen megoldás létrehozását lehet?vé teszi. Végrehajtó elemek gyakorlatilag bármilyen gép, gépészeti berendezés m?ködtetéséhez léteznek. A lehet?ségek kitárulása az emberi tényez?re irányítja a figyelmet, hiszen a széleskör? alkalmazhatóság kihívást jelent a tervez?k, kivitelez?k számára is.
Cégünk a fenti elvek alapján alakította ki tevékenységét. Az automatizálási feladatokat informatikai szemléletmóddal közelítjük meg. Egy rendszer kialakítása során a következ? feladatok ellátására vállalkozunk:

- Tanácsadás: Ennek során ismertetjük az igényl?vel az elvárásaihoz igazodó megoldási lehet?ségeket, illetve ötletekkel segítünk egy jobb, hatékonyabb rendszert kialakítani.

- Projektvezetés: Ez a legfontosabb tevékenység egy jó rendszer kiépítéséhez. Az automatizálás a létesítmény számos komponenséhez kapcsolódhat egy konkrét feladat megvalósítása során. Ezen okból kifolyólag szükséges az egyeztetés, a koordinálás az egyes területek képvisel?ivel. Ideális esetben az egyeztetés már az épület tervezése során elkezd?dik.

- Tervezés: A létesítmény felhasználójának az elvárásai alapján részletes tervdokumentációt készítünk. Ez magába foglalja az automatizálás komponenseinek a kiválasztását, rajzok készítését, kapcsolódó rendszerek képvisel?ivel az egyeztetést. Ide tartozik az ember-gép kapcsolat megtervezése is. Ma már tetszet?s, kényelmes grafikus felületen keresztül figyelheti és vezérelheti az épület m?ködését a felhasználó.

- Kivitelezés: A tervek alapján kiépítjük és beüzemeljük a rendszert. A komponensek szállításán túl a kapcsolódó gyenge- és er?sáramú kábelezési munkákat is el tudjuk végezni. A kezel? felületek testreszabása szintén fontos része a kivitelezésnek, mert a felhasználó ezen keresztül kapcsolódik a rendszerhez. Fontos résztevékenység a dokumentálás, ami nélkül az üzemeltetés lehetetlen.

- Támogatás: A kész rendszerek üzemeltetéséhez támogatást, hibaelhárítást tudunk nyújtani. Lehet?ség van magas rendelkezésre állás biztosítására, illetve garancián túli szolgáltatásokra is. A kezel?felület változtatása, a rendszer funkcionalitásának b?vítése is lehetséges.

A fenti feladatok elvégzéséhez tapasztalt szakembergárda áll a rendelkezésünkre. Több kipróbált gyártó végrehajtó elemeit kínáljuk, igazodva a konkrét megvalósítás igényeihez. Szükség esetén mi magunk is tervezünk és gyártunk elektronikai komponenseket. Amire igazán büszkék vagyunk, az annak a szoftvernek a létrehozása, ami az általunk szállított rendszerek lelkét adja. Ez a szoftver korszer?, nyílt, platformfüggetlen alapokra épül, ezért többféle vezérl? hardvert is támogat. Java és XML szoftver komponensek futnak univerzális processzoron, ezért tetsz?leges megvalósítás elképzelhet?. A végrehajtó elemekkel szabványos busz kommunikációt folytat a vezérl?. A kezel?felület TCP/IP protokollon keresztül érhet? el szabványos böngész? programmal. Nemcsak számítógép, hanem mobil eszköz (PDA, mobiltelefon) is használható. Ezeken természetesen limitáltabb funkcionalitás érhet? el. Az IP alapú kommunikáció lehet?vé teszi, hogy gyakorlatilag a világ bármely pontjáról nyomon kövessük egy rendszer m?ködését, és megtegyük a szükséges beavatkozást.

Néhány alkalmazási példa:

- Világítás vezérlése: Takarékosság, bekapcsolás mozgásra, jelenlét szimuláció, dimmelési fokozat automatikus beállítása, állandó fényer? jelenlétt?l függ?en, stb.

- Áramtalanítás: Dugaljak áramtalanítása takarékosság, biztonság érdekében.

- Red?ny- és árnyékoló vezérlés: Automatikus leengedés és felhúzás el?re meghatározott id?pontban, vagy veszély esetén.

- F?tés, h?tés és szell?ztetés: Épületek komplett gépészetének a felügyelete: indítás, leállítás, hibajelzések figyelése, h?mérséklet-szabályozás, szell?ztetés, üzemóra-számlálás, stb.

- Biztonságtechnikai központ integrálása: A biztonságtechnikai központ jelzéseinek a felhasználása b?víti a funkcionalitást, illetve olcsóbb kiépítést eredményez. Lehet?ség van távoli élesítésre. T?zjelzés esetén az automatika az el?re felállított protokoll szerint vezérelheti a gépészetet, illetve hangszórókon keresztül jelezheti a t?z helyét, és megvilágíthatja a menekülési útvonalakat.

- Díjszámlálás: Víz-, villany-, gáz-, h?mennyiség-fogyasztás regisztrálása.

- Megfigyelés: IP alapú kamerák alkalmazásával az épületben elhelyezett kamerák képe a kezel?felületen megjeleníthet?. Integráció a biztonságtechnikával és rögzítési lehet?ség. A kamerák képe akár külföldr?l is nézhet?. Ugyanez igaz a vezérelhet? kamerák távirányítására is.

- Öntöz? rendszer: Öntözés vezérlése id?zítve, illetve igény esetén.

- Nyílászárok: irányítása (nyitás-csukás), nyitott vagy csukott állapotának észlelése, törésérzékel?k, infrakapuk, besugárzás érzékel?k elhelyezése.

Jól látható, hogy az automatizálás a létesítmények m?ködésének számos területét áthatja. Nemcsak egyszer?bbé, kényelmesebbé teszi az üzemeltetést, de gazdaságosabbá és biztonságosabbá is.